Domů » Odpady a Kanalizace » Tlakové čištění

Tlakové čištění odpadů a kanalizace

Služby

Kromě tlakového čištění odpadů a kanalizace provádíme také čištění kombinované.

Tlakové čištění probíhá za pomoci silného proudu vody, kdy máme přichystanou velkou nádobu s čistící vodou. Tlak, který je zapotřebí k čištění odpadů i kanalizace, je vytvořen pomocí vysokotlakého čerpadla – za pomoci tlakové vody a výměnných čistících trysek (rotační, frézovací).

Nejčastěji tyto metody využíváme při čištění veřejných kanalizačních sítí.

p

Veřejnou kanalizační sítí se rozumí uliční řady nebo stoky umístěné většinou uprostřed vozovky. Za veřejnou kanalizační síť lze považovat i části domovních nebo areálových přípojek od paty domu nebo hranice pozemku směrem do ulice. Tato část přípojky rovněž spadá do správy majitele nebo provozovatele veřejné kanalizační sítě. Výjimku tvoří přípojky nově zřízené od 1. 1. 2000, u těchto případů si přípojku spravuje majitel objektu až k odbočce do kanalizačního řádu.

Kombinované čištění odpadů a kanalizace

Kombinované čištění probíhá za pomoci speciální nástavby, ve které celý proces čištění probíhá. Kombinovaná čistící nástavba (lidově „kombina“) je rozdělena na vodní a kalovou komoru. Tlakové čerpadlo nasává vodu z vodní komory a s pomocí trysky přitahuje materiál do vstupní šachty. Vakuokompresor (vývěva) vytváří v kalové komoře vakuum a čištěný materiál ze šachty vysává. Odsazená voda je následně vypuštěna zpět do kanalizace a vysáté materiály (písek, stavební suť nebo jiné kaly) jsou odvezeny a uloženy na čistírnu odpadních vod, kde se vypuštěný kal dále zpracovává.

 

Základní typy kanalizačních stok

Obecně lze stoky, ve kterých lze využít tlakového i kombinovaného čištění, rozdělit na „kruhové“ a „vejčité“. Ojediněle se pak vyskytují hranaté, půlkulaté nebo tlamové.

$

Čištění kanalizace a stoky kruhového tvaru

Stoka kruhového tvaru je v drtivé většině sestavena z kameninových nebo PVC trub různých délek, Velikost (DN) může být rozličná, a to již od profilu 150 mm až do 1000 mm.

$

Čištění kanalizace a stoky vejčitého tvaru

Stoka vejčitého tvaru je naproti tomu provedena z pálených nebo pískovcových cihel ve tvaru slepičího vajíčka.  Voda teče v užší části vytvářející žlab, přípojky do stoky jsou vyústěny nad dnem (ojediněle i ve vyšších částech stěn). Vstupy do stoky mohou být přímé šachtou nad žlabem nebo bočním tunelem.

Jak probíhá čištění těchto potrubí?

Tlakové čištění potrubí je v těchto případech méně účinné, proto je čištění kanalizace stokové sítě z důvodu většího zanesení většinou prováděno pomocí kombinovaných kanalizačních vozidel. Výhoda v použití tohoto stroje spočívá v možnosti současného čištění a odsávání čištěného materiálu přímo do cisterny (mnohonásobně urychluje práci oproti ručnímu těžení materiálu ze šachet). Lze též použít kombinaci čistícího a fekálního vozidla sólo, na akci se však musí podílet vozidla dvě.

 

 

Na menší průměry používáme samostatné vozidlo menších rozměrů, které dokáže vyčistit potrubí na špatně dostupných místech. Díky této technice není tedy problém provádět tlakové čištění potrubí ani v hůře přístupných místech. Ve voze je umístěno tlakové zařízení LARCHER, které nám pomůže vyčisti kanalizaci až do průměru DN 300 mm.

 

Podívejte se na naši kompletní nabídku čištění odpadů a kanalizace nebo nás kontaktujte a domluvíme se, co pro vás můžeme udělat.

w

Potřebujete poradit?

Zavolejte nám nebo napište!