Domů » Jímky a septiky » Přeprava nebezpečného odpadu

Přeprava nebezpečného odpadu

Služby

Hledáte profesionály, kteří vědí, jak naložit s nebezpečnými odpady?

Potom jste na tom správném místě. 

Zajišťujeme odvoz a přepravu nebezpečného odpadu podle kritérií stanovených v Evropské dohodě o přepravě nebezpečných věcí – ADR.
Postaráme se o odvoz tekutých odpadů pomocí speciálních cisteren s kvalifikovanou obsluhou. V rámci ekologického nakládání s odpady provádíme také odběry a rozbory odpadů a odpadních vod a jejich následný rozbor v akreditované laboratoři.

Ekologie především

Při likvidaci odpadů klademe důraz na ohleduplnost k životnímu prostředí. Snažíme se o předcházení a snížení celkových dopadů znečišťování životního prostředí, proto zákazníky co nejlépe informujeme o možnostech efektivního a ekologického čištění odpadůkanalizace, jímek a septiků.

Přenechejte starosti s odpadem odborníkům, postaráme se o odvoz nebezpečného odpadu a jeho rozbor. Kontaktujte nás pro více informací nebo pro vytvoření individuální nabídky.

p

Jaký nebezpečný odpad přepravujeme?

Naše společnost se zabývá především odpadem tekutým. Odpad přepravujeme v cisternových vozech. Na základě povolení, který vydává a posuzuje životní prostředí v daném kraji.

Co je to nebezpečný odpad?

Nebezpečným odpadem nazýváme nebezpečné materiály, které se vyznačují tím, že mají negativní vliv na životní prostředí, zdraví lidi a zvířat nebo při nakládání s ním hrozí nebezpečí.

Takový odpad může být výbušný, vysoce hořlavý, dráždivý, toxický, karcinogenní, infekční, a to je pouze část jeho vlastností.

Patří sem syntetické laky, barvy a ředidla, kyseliny a hydroxidy, lepidla. Zdravotnický materiál, těkavé látky, chemikálie, tiskařské barvy, tonery a inkousty, mořidla, ropné produkty, oleje tuky a další.

Podívejte se na naši kompletní nabídku čištění septiků a jímek nebo nás kontaktujte a domluvíme se, co pro vás můžeme udělat.

w

Potřebujete poradit?

Zavolejte nám nebo napište!